Na jakiej zasadzie działa pompa ciepła?

Ostatnie kilka lat to prawdziwy wzrost popularności pomp ciepła, które coraz częściej stają się obowiązkowym wyposażeniem wielu polskich domów. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia tego typu są niezwykle energooszczędnym i ekologicznym źródłem ciepła dającym wyjątkowo wysoki komfort cieplny domownikom oraz bezpieczeństwo użytkowania. Należy jednak pamiętać, że na rynku znajdziemy kilka rodzajów pomp ciepła, które charakteryzują się nieco odmiennymi zasadami działania. Jakie są to urządzenia i jakie są pomiędzy nimi różnice? Sprawdź to!

Jakie wyróżniamy rodzaje pomp ciepła?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje pomp ciepła?

Wiemy już, że na rynku znajdziemy kilka różnych rodzajów pomp ciepła różniących się między sobą specyfiką i sposobem działania. Wszystkie najpopularniejsze rodzaje tego typu urządzeń najdziemy bez wątpienia w miejscach takich jak Pompy ciepła Lublin – APP Energy, czyli firmie oferującej najwyżej jakości urządzenia grzewcze. By wybrać najlepszą opcję dla siebie, warto jednak przyjrzeć się dokładnie trzem najpopularniejszym typom pomp ciepła:

  1. Powietrzna pompa ciepła – urządzenia te wykorzystują do działania powietrze atmosferyczne, które przechodzi przez wymiennik ciepła, by trafić do instalacji grzewczej. Ten typ urządzenia charakteryzuje się zmienną efektywnością zależną od temperatury panującej na zewnątrz (im będzie ona niższa, tym więcej energii elektrycznej do podgrzania powietrza będzie potrzebowała pompa.)
  2. Gruntowa pompa ciepła – wykorzystuje ona ciepło nagromadzone w ziemi, a w celu jej poprawnego działania należy zamontować w gruncie wymiennik ciepła napełniony niezamarzającym płynem, który ma za zadanie pobierać ciepło i transportować je do instalacji. Ten rodzaj pomp ciepła uznawany jest za najbardziej wydajny, ponieważ temperatura pod ziemią nie waha się tak bardzo jak temperatura powietrza.
  3. Wodna pompa ciepła – jest to urządzenie pobierające energie cieplna skumulowana w wodzie gruntowej. Jest to równie efektywne urządzenie co poprzedni typ, ponieważ woda ma bardzo dobrą zdolność do akumulowania ciepła. Są one jednak najrzadziej wykorzystywane z uwagi na duże zanieczyszczenie wód gruntowych, które może szybko zniszczyć filtr urządzenia.

Na jakiej zasadzie działają pompy ciepła?

Pompy ciepła są urządzeniami, które są w stanie zapewnić ogrzewanie domu oraz podgrzanie wody użytkowej za pomocą odnawianych źródeł energii. Działają one poprzez pobranie ciepła z tzw. dolnego źródła ciepła, by przy pomocy czynnika chłodniczego skierować je do obiegu grzewczego znajdującego się we wnętrzu budynku. Za wspomniane dolne źródło ciepła uznaje się grunt, powietrze bądź wodę gruntową.

Należy również dodać, że praca pompy ciepła nie może odbyć się bez udziału energii elektrycznej, która napędza sprężarkę urządzenia. Nie oznacza to jednak, że pompy są drogie w eksploatacji, ponieważ ilość energii elektrycznej niezbędnej do napędzenia urządzenia jest naprawdę niewielka.

Jak działają pompy ciepła?

W jaki sposób możemy klasyfikować pompy ciepła?

Dostępne na polskim rynku pompy ciepła możemy podzielić ze względu na trzy kryteria:
Rodzaj dolnego źródła ciepła, czyli kryterium uwzględniające miejsce, z którego pompa ciepła pobiera ciepło potrzebne do ogrzania domu lub wody użytkowej. Wyróżniamy tutaj pompy powietrzne, gruntowe oraz wodne.
Źródło zasilania, czyli rodzaj energii, który napędza urządzenie do działania. Przeważająca ilość pomp ciepła dostępnych w naszym kraju działa dzięki energii elektrycznej, jednak w sklepach znajdziemy również urządzenia na gaz.
Temperaturę działania systemu grzewczego, co pozwala nam wyróżnić pompy nisko- oraz wysokotemperaturowe.

Dodaj komentarz